HLAVNÍ OBLASTI ČINNOSTI KLASTRU EWIC JSOU:

vývoj, výzkum a inovace s cílem zvýšení konkurenceschopnosti zejména malých a středních podniků se zaměřením na:

– energetika – zejména obnovitelné zdroje energie, řízení spotřeby, ukládání a úspory energií

– energetická decentralizace, lokální distribuční sítě, Smart Grids, Off grids

– certifikace, analýzy a audit pro oblasti elektro, plyn a voda

– ochrana duševního vlastnictví (patenty, vynálezy, know how)

– činnosti v oblasti ICT (měření, regulace, inteligentní sítě a přenosy dat, SW a HW řešení) 

spolupráce s vysokými školami, středními školami, odbornými a výzkumnými institucemi

propagace značky klastru, odvětví a další PR a marketingové aktivity

prosazování společných zájmů při obchodních aktivitách a budování trhů a obchodních struktur a posilování konkurenceschopnosti

poradenství, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců klastru, členů klastru i zájmových partnerů