Energetické poradenství v sektoru municipalit

Klastr EWIC v roce 2022 ve spolupráci s partnerskou společností Enupro s.r.o. úspěšně realizoval energetické poradenství pro vybrané obce olomouckého kraje. Celkem byly zpracovány energetické posudky, připojení k distribuční síti  a studie proveditelnosti na téměř 40 obecních objektech. V oblasti zavedení energetického managementu byly zpracovány komplexní studie celkem pro 6 obcí. V roce 2023 klastr EWIC cílí na prohloubení započaté spolupráce a rozšíření svých služeb na další obce olomouckého kraje a zahájení spolupráce v rámci pardubického kraje.