• EWIC $slide->meta_button
 • Vývoj, výzkum a inovace $slide->meta_button
  EWIC.CZ
  Vývoj, výzkum a inovace
  Energetika - zejména obnovitelné zdroje energie, řízení spotřeby, ukládání a úspory energií, energetická decentralizace, lokální distribuční sítě, Smart Grids, Off grids
 • Rozvojové projekty $slide->meta_button
  EWIC.CZ
  Rozvojové projekty
  Otevřená inovační platforma pro rozvojové projekty v oblasti inteligentní a šetrné energetiky a bezpečných a inovačních řešení v oblasti plynu a vody.

Aktuality

Cíle klastru

Inovační klastr EWIC má jasnou vizi, jakou roli by měl v rámci inovačního rozvoje v ČR zastávat. Jeho cílem je být otevřenou inovační platformou pro rozvojové projekty v oblasti inteligentní a šetrné energetiky a bezpečných a inovačních řešení v oblasti plynu a vody, a také být spojovacím článkem mezi komerční sférou a vědecko-výzkumnými kapacitami, jako jsou univerzity či výzkumné ústavy. Pro své členy (a nejen pro ně) bude klastr zastávat koordinátora a organizátora potřebných vzdělávacích a osvětových akcí (školení, semináře, konference), zajišťovat a zprostředkovávat podporu při patentových řízeních a certifikacích procesů i výrobků, a v neposlední řadě bude klastr i budovatelem a zprostředkovatelem zahraničních kontaktů pro potřeby marketingu, exportu ale i pro získávání zahraničního know how a partnerů k velkým mezinárodním projektům.

O klastru

Klastr EWIC (Energeticko - vodárenský inovační klastr) je zájmovým spolkem se sídlem v Pardubicích, sdružuje fyzické a právnické osoby se zájmem o progresivní inovace pro spolupráci, vědu a výzkum s působností po celé ČR.

Hlavní oblasti činnosti Klastru EWIC jsou:

 • vývoj, výzkum a inovace s cílem zvýšení konkurenceschopnosti zejména malých a středních podniků se zaměřením na:
  • energetika - zejména obnovitelné zdroje energie, řízení spotřeby, ukládání a úspory energií
  • energetická decentralizace, lokální distribuční sítě, Smart Grids, Off grids
  • certifikace, analýzy a audit pro oblasti elektro, plyn a voda
  • ochrana duševního vlastnictví (patenty, vynálezy, know how)
  • činnosti v oblasti ICT (měření, regulace, inteligentní sítě a přenosy dat, SW a HW řešení)
  • Internacionalizace a navázání mezinárodní spolupráce
 • spolupráce s vysokými školami, středními školami, odbornými a výzkumnými institucemi
 • propagace značky klastru, odvětví a další PR a marketingové aktivity
 • prosazování společných zájmů při obchodních aktivitách a budování trhů a obchodních struktur a posilování konkurenceschopnosti
 • poradenství, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců klastru, členů klastru i zájmových partnerů

Členové a partneři

 • Česká energeticko – auditorská společnost s.r.o.
 • FASTRA s.r.o.
 • Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice
 • Univerzita Pardubice, FEI
 • Univerzita Pardubice, FES
 • CNG realizační cz s.r.o.
 • Fakulta stavební, VUTB
 • Vyšší odborná škola a střední škola slaboproudé elektrotechniky
 • JEKU s.r.o.
 • ECOTEN s.r.o.
 • Canru,s.r.o.
 • Pavel Bondor
 • Svatoslava Turenova
 • Petra Semeráková
 • Turena s.r.o.
 • VŠ Báňská - technická univerzita Ostrava
 • SK EKO Pardubice s.r.o
 • H2 well s.r.o
 • Czech Source Invest s.r.o
 • MxK a.s. Pardubice
 • Winternozovy mlýny s.r.o.
 • Hydrogen Art s.r.o

Pracovní sekce a projekty

PRACOVNÍ SKUPINY

 • Skupina 1 „Strategie a řízení“
 • Skupina 2 „Marketing a mezinárodní vztahy“
 • Skupina 3 „Projekty a aktivity klastru“

PROJEKTY

 • „Komunitní energetika pro municipality, privátní a komerční subjekty“
 • „VOKE (Virtuální operátor komunitní elektrárny)“
 • „Výzkum a vývoj velkokapacitního úložiště energie“
 • Vývoj a výzkum hybridních systémů
 • Smart Grids
 • „LNG Kryogenní čerpadlo“
 • „Rozvoj klastru 3.0“
 • „Internacionalizace klastru“
 • „Energeticky soběstačné multifunkční sportoviště“

Zavoláme Vám zpět

Máte jakýkoliv dotaz nebo zájem o naše služby? Napište nám!