Tisková zpráva k III. ročníku Obchodního fóra mezi ČR a Spojenými arabskými emiráty

Prezentace Klastru EWIC na III. mezinárodním fóru v Ras Al Khaimah. Díky úspěšným
předcházejícím ročníkům Business fóra se letos akce účastnili i zástupci z Polska a
Slovenské republiky včetně několika univerzit jako je Univerzita Karlova, České vysoké učení
technické v Praze, Technická Univerzita v Košicích. Zástupcům energeticko- vodárenského
klastru EWIC se podařilo díky této mezinárodní akci vytvořit silný partnerský vztah
s nejvyššími zástupci emirátu Ras Al Khaimah a tím zajistit obchodní centrum pro evropské
společnosti a členy Klastru v případě zájmu vstupu na lokální trh. Během letošního ročníku
mělo možnost prezentovat své produkty a technologie 13 společností a 3 univerzity a vzešlo
z toho několik projektů a obchodních příležitostí, kterých se klastr přímo účastní.
Akce probíhala v úzké spolupráci s velvyslanectvím České republiky ve Spojených
arabských emirátech a kanceláří HH Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi. Prezentace se kromě

zástupců emirátu Ras Al Khaimah účastnilo i několik potencionálních investorů, kteří mají
zájem se podílet na vývoji několik technologií a být součástí v prezentovaných projektech.
Díky této akci se upevnily vztahy mezi Českou republikou a emirátem Ras Al Khaimah, se
kterým úzce spolupracujeme na přípravě dalšího ročníku Business fóra, přípravě podmínek
pro vstup evropských společností na lokální trh a jejich podpoře při zahájení podnikání
případně zprostředkování setkání s potencionálními obchodními partnery.