ENERSOL 2024

Ve čtvrtek 22. února 2024 se v Pardubicích konala krajská soutěžní přehlídka žákovských prací
projektu ENERSOL, který letos vstupuje do 21. ročníku. V příjemném prostředí sálu Jana Kašpara
v bývalé budově tzv. „reálky“ na Komenského náměstí se sešli žáci a pedagogové šesti škol
Pardubického kraje:

  • Střední průmyslové školy elektrotechnické a Vyšší odborné školy Pardubice
  • Středního odborného učiliště plynárenského Pardubice
  • Sportovního gymnázia, Pardubice, Dašická 268
  • Střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy Chrudim
  • Střední školy stavební Vysoké Mýto
  • Středního odborného učiliště zemědělského, Chvaletice, Žižkova 139

Na úvod přivítal všechny přítomné člen Rady Pardubického kraje pro oblast školství pan Josef Kozel,
pod jehož záštitou se krajská soutěžní přehlídka konala. Popřál všem soutěžícím hodně úspěchů
nejen v této soutěži, ale i v dalším životě ve světě, který právě oni budou utvářet s ohledem na
všechny aspekty udržitelného rozvoje.


Soutěžní den začal přehlídkou a obhajobou projektů v nejvíce zastoupené kategorii ENERSOL a praxe.
V této kategorii zaměřené na praktické realizace představili soutěžící několik zajímavých prací, např.
využití malých vodních elektráren na řece Loučné, moderní přístup k nakládání s odpady, ukládání
uhlíku zpět do země a další možnosti využití tzv. „prauhlu“, nápad provozovat obchody bez obalu,
nebo třeba vliv umělého zasněžování na životní prostředí.
V kategorii ENERSOL a popularizace se žákyním z Chrudimské zemědělky podařilo vytvořit deskovou
hru, která hravou formou seznamuje nejen žáky ZŠ, pro které je primárně určena, s problematikou
produkce odpadů a nakládání s odpady.


Třetí kategorie ENERSOL a inovace, zaměřená na nové technologie, které na své využití teprve čekají,
je výzvou pro takřka vědeckou badatelskou činnost. I zde soutěžící představili zajímavé nápady, od
využití krystalohydrátů metanu, přes plazmatron, nebo vliv záporných iontů na člověka, až po využití
vodíku v letecké dopravě.
Porota ve složení Lucie Matějková (zástupce zřizovatele SŠ – Pardubický kraj), Svatoslava Turenová
(EWIC.CZ – Energeticko – vodárenský inovační klastr) a Michael Stibůrek (NPI – Národní pedagogický
institut České republiky) určili pořadí jednotlivých prací ve všech třech kategoriích:


ENERSOL a praxe
1. Obchody bez obalu; Eliška Kubrychtová (Sportovní gymnázium Pardubice)
2. Zelená střecha; Jan Šprachta a Jaroslav Hyrš (SOU Plynárenské Pardubice)
3. Moderní přístup k nakládání s odpady; Jan Odvárka, Pavel Kašpar (SPŠE a VOŠ Pardubice)
4. MVE Sezemice; Tomáš Farský, Filip Ehrenberger (SOU Plynárenské Pardubice)
5. PRAUHEL-uhlík zpět do země; Kryštof Markalous, Luboš Čepelák, Jakub Servus, Tomáš Klacek
(SOUZ Chvaletice)
6. Umělé zasněžování; Veronika Tůmová (SŠS Vysoké Mýto)

ENERSOL a popularizace
1. Nakládání s odpady (desková hra); Adéla Denemarková, Eliška Klímová (SZŠ a VOŠ Chrudim)


ENERSOL a inovace
1. Vliv záporných iontů na člověka; Jan Indra (SŠS Vysoké mýto)
2. Plazmatron; Tomáš Tančynec, Matěj Dobrovolský (SOU Plynárenské Pardubice)
3. Využití Krystalohydrátů methanu; Eliška Melounová (Sportovní gymnázium Pardubice)
4. Vodík v letectví; Tadeáš Muk (Sportovní gymnázium Pardubice)


Určit pořadí nebylo snadné. Někdo prožíval euforii, někdo byl možná trochu zklamaný. Tak to ale při
soutěžních kláních chodí. Pochvalu si ovšem zaslouží všichni. Jednak za snahu a úsilí věnované tvorbě
projektů, a také za odvahu stoupnout si před odbornou porotu a publikum, překonat trému a svým
výkladem zaujmout. Také z tohoto důvodu se partneři a sponzoři projektu ENERSOL ze společností
Pražská plynárenská Distribuce, Wavin Czechia a GasNet rozhodli ocenit nejen medailisty, ale
všechny zúčastněné žákyně a žáky.


Ze stanoveného pořadí vzešlo reprezentační družstvo Pardubického kraje, které postupuje na
celostátní konferenci ENERSOL 2024. Ta se po pěti letech vrací opět do Pardubic a uskuteční se ve
dnech 21. a 22. března na Univerzitě Pardubice.

V Pardubicích 23. 2. 2024

Martin Valenta, ředitel RVC projektu ENERSOL pro Pardubický kraj