Služby klastru

 1. Energetická studie proveditelnosti  
 2. Žádost o připojení do distribuční soustavy
 3. Projektová dokumentace pro stavební povolení
  1. Statické posouzení
  2. Energetický posudek / posouzení
  3. PBŘ
 4. Inženýring v rámci stavebního řízení
 5. Finanční management - model financování
 6. Dotační management
 7. Dokumentace pro výběr zhotovitele
 8. Výběrové řízení na dodavatele
 9. Projektová dokumentace provedení stavby
 10. Realizace
 11. Smlouva o sdružených dodávkách EE (obchodník EE)
 12. Smlouva na provoz a servis FVE
 13. Energetický management komunitní energetiky na základě licenční smlouvy
 14. Smlouva na výkup flexibility (SVR služby)
 15. Komunitní energetika - zřízení ES