Investiční program Pardubického kraje v oblasti udržitelné energie

Klastr EWIC zpracoval pro pardubický kraj podklady týkající se první fáze pro naplnění požadavků pro podání žádosti
Pardubického kraje do programu podpory Evropské investiční banky s názvem ELENA pro investiční program
Pardubického kraje v oblasti udržitelné energie, a to ve spolupráci s třemi desítkami obcí. Komplexní analýzu
potenciálu, potřeb aktuálního stavu realizací u vybraných obcí Pardubického kraje k zajištění všech služeb
energetické úspory v souladu s rozsahem definovaným programem ELENA.