Záruky pro mladé v Pardubickém kraji

V letech 2016 – 2023 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také z projektu „Záruky pro mladé v Pardubickém kraji“, který je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost, financován je z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 1.7.2021 do 30.6.2022 bylo prostřednictvím ÚP ČR, KrP v Pardubicích v rámci projektu podpořeno u zaměstnavatele Energeticko – vodárenský inovační klastr z.s., IČ 05365376, 1 pracovní místo na SÚPM částkou 180 000 Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85 %, tj. 153 000 Kč a ze státního rozpočtu Českérepubliky činila 15 %, tj. 27 000 Kč.

V období od 1.4.2022 do 30.9.2022 bylo prostřednictvím ÚP ČR, KrP v Pardubicích v rámci projektu podpořeno u zaměstnavatele Energeticko – vodárenský inovační klastr z.s., IČ 05365376, 1 pracovní místo na SÚPM částkou 108 000 Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85 %, tj. 91 800 Kč a ze státního rozpočtu Českérepubliky činila 15 %, tj. 16 200 Kč.