Prezentace Chytrá řešení jako cesta obce z energetické krize

EWIC se účastnil jako přenášející prezentace CHYTRÁ ŘEŠENÍ JAKO CESTA OBCE Z ENERGETICKÉ KRIZE, která byla
organizována pardubickým krajem. Akce se účastnila řada zástupců obcí, jež mají zájem na nastavení udržitelné
energetické koncepce.