LNG Kryogenní čerpadlo

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem projektu je vývoj vysokotlakého kryogenního čerpadlo na LNG (Liquefied natural gas). V rámci projektu bude probíhat vývoj vlastního čerpadla na LNG. Jedná se o nový typ čerpadla, který bude unikátní z hlediska několika parametrů. Ve srovnání s čerpadly světových výrobců bude mít menší rozměry a nižší energetickou náročnost na provoz. Mimoto dojde ke stoprocentnímu využití provozu elektromotoru čerpadla. Dalším značným přínosem a zároveň konkurenční výhodou bude výrobní cena oproti konkurenčním výrobcům.