Internacionalizace Energeticko-vodárenského inovačního klastru

Od 1.1.2020 byl zahájen projekt EU s názvem „Internacionalizace Energeticko-vodárenského inovačního klastru“

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Hlavním cílem předkládaného projektu („Internacionalizace Energeticko-vodárenského inovačního klastru“) je navázat a posílit mezinárodní spolupráci Energeticko-vodárenského inovačního klastru (dále jen EVIKlastr) a jeho členů se zahraničními klastry, výzkumnými organizacemi a dalšími partnery v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Stěžejní činností projektu bude zpracování propagačních materiálů o činnostech klastru a webových stránek v jazykových mutacích, zahraniční setkání, účast na zahraničních veletrzích, konferencích, seminářích a inovačních fórech, které budou posilovat a upevňovat vazby pro přípravu mezinárodních projektů. V rámci projektu předpokládáme také realizaci koordinačních aktivit se zahraničními  partnery pro zajištění přístupů klastru na třetí trhy, které povedou k posílení pozice klastru na zahraničních trzích.