EWIC Rozvoj klastru 2.0

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Hlavním cílem projektu je vytváření prostředí a hledání finančních zdrojů pro snazší a rychlejší zavádění inovačních technologií do běžného života, sdílení informací v oblasti chytrých řešení (smart grids, smart metering, úspory energií, OZE, elektromobility) a vzniku. Konkrétně se jedná o vznik a podporu poradenských center, vytváření odborných platforem a sdílení informací posilující synergický efekt při ověřování výsledků aplikovaného výzkumu v praxi, aktivity v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Výstupy projektu budou - vytvoření strategické plánu s identifikací mezioborových příležitostí, analýza a vytvoření potencionálních hodnotových řetězců, - zajištění 20 odborných seminářů, - účast na 5 seminářích, konferencích, - pravidelná jednání pracovních skupin s frekvencí minimálně 1x za 2 měsíce (pracovní skupina PS01 – organizace a řízení klastru, PS02 – marketing, propagace a mezinárodní vztahy, PS03 – inovační projekty klastru). Projekt je spolufinancován Evropskou unií.