EWIC rozvoj klastru 3.0

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem projektu je rozvoj klastrové organizace s cílem zvýšit podporu subjektů/ členů klastru, rozvinout networking pomocí pravidelných setkání a zlepšit komunikační kanály na úrovni klastru a členských subjektů navzájem a tím vytvořit prostor pro společný výzkum a vývoj. Náplní projektu je rozvoj klastrových aktivit a procesů v inovativní oblasti energetiky a dalších příbuzných odvětvích. V důsledku těchto aktivit dojde k identifikaci a rozvoji inovačních příležitostí členů klastru a k uplatnění výsledků vývoje a implementace inovačních technologií a aplikovaného výzkumu v České republice.