Záštita ZÚ ČR v Abu Dhabi

Zastupitelský úřad České republiky v Abu Dhabi potvrzuje, ze po úspěšné participaci na I. ročníku Obchodního fóra v Ras Al Khaimah v roce 2020 se aktivně zúčastní a podpoří konání i II. ročníku Obchodního fóra mezi Českou republikou a emirátem Ras Al Khaimah ve dnech 22.10.2021 - 31.10.2021.

Česká republika ma eminentní zájem rozvíjet politické, kulturni a ekonomické Vztahy se Spojenými arabskými emiráty samostatně.

Velkou přidanou hodnotu rozvíjení vztahů s emirátern Ras Al Khaimah vidí Zastupitelsý úřad České republiky v Abú Dhábí ve spolupráci s Krajanským spolkem Čechů a Slováků (Association of Czech and Slovak Cornpatriots), jehož oficiální založení se sídlem V Ras Al Khaimah a registraci na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky, Zastupitelský úřad České republiky podpořil.

Krajanský spolek byl na základě žádosti č.j. 1391/2021-ADHA na MZV ČR řádně zaregistrován pod č.j. 122671-1/2021-KRAJ.

Zastupitelský úřad České republiky vítá aktivity energeticko - vodarenského inovačního klastru EWIC Česká republika v úsilí rozvíjet obchodní a ekonomické aktivity mezi Českou republikou a emirátem Ras Al Khaimah.